9 lutego 2018

Jak zorganizować szkolenie dla pracowników?

Jak zorganizować szkolenie dla pracowników?

Organizacja szkoleń dla pracowników staje się coraz bardziej popularna. Jest to inwestycja, która przynosi ogromne korzyści dla pracodawcy, ale również dla pracowników. Podnoszenie kwalifikacji oraz ciągły rozwój i poszerzanie horyzontów wpływa na sukcesy firmy, jej efektywność, ale również daje satysfakcję oraz motywację do dalszej pracy. Ponadto pracownik silniej identyfikuje się ze swoją firmą. Dzięki szkoleniom zyskuje na wartości, staje się lepszym specjalistą. Im lepsi są fachowcy w zespole, tym lepsze wyniki osiąga firma. Szkolenia wpływają również pozytywnie na relacje pomiędzy jego uczestnikami, są okazją do bliższego poznania się poza miejscem pracy, na neutralnym gruncie. Dobra atmosfera to w firmie podstawa.

Sama organizacja nie należy jednak do łatwych. Wymaga zdolności organizacyjnych, znajomości rynku i kompetencji w zakresie potrzeb szkoleniowych czy ewaluacji. Szkolenie można zorganizować w siedzibie firmy, jednakże coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy wyjazdowe. Najlepszym rozwiązaniem będzie hotel z zapleczem konferencyjnym. Miejsce oraz oprawa są niezwykle istotne dla przebiegu i atmosfery wydarzenia.

Program szkolenia powinien być przygotowany spójnie i ciekawie. Ważne, aby poprowadziły je osoby, które są doświadczone oraz posiadają umiejętność lekkiego, a także interesującego przekazywania wiedzy. Sposób, w jaki informacje zostaną podane do wiadomości pracownika jest niezwykle istotny. To właśnie od trenera zależy efektywność szkolenia i satysfakcja uczestników. Należy pamiętać o tym, aby bezpośrednio poznać oczekiwania, a także punkt widzenia odbiorców. Poznanie ich potrzeb powinno być początkiem organizacyjnym. Analizy można dokonać za pomocą ankiety, rozmowy z pracownikami oraz własnych obserwacji. Wielu organizatorów czy trenerów zapomina o tym, aby poinformować o celu i powodach szkolenia. Jest to ogromny błąd, który obniża jego skuteczność. Tradycyjne sposoby szkoleń powoli odchodzą do lamusa. Coraz częściej stawia się teraz na te, które przygotowują do zmian organizacyjnych, rynkowych oraz do tych, które pozwalają zmienić sposób postrzegania pracy.

Podsumowanie efektywności szkolenia jest najważniejszą częścią całego cyklu. Dzięki temu można sprawdzić czy spełnione zostały postawione cele, czy skuteczne okazał się sposób, w jaki zostało przeprowadzone.